Όταν τα παιδιά μιλούν με τις ζωγραφιές τους!

Η ζωγραφική τέχνη αποτελεί μια ίσως από τις δημιουργικότερες δραστηριότητες ενός παιδιού. Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος έκφρασης με πράξεις και όχι με λόγια. Παράλληλα, μπορεί να προκαλέσει το θαυμασμό των άλλων και έτσι τα παιδιά να δεχτούν την επιβράβευση που τόσο έχουν ανάγκη ειδικά σε μικρή ηλικία!

Επιστήμονες που εστιάζουν στην παιδική ψυχολογία, τόνισαν τα τελευταία χρόνια τη σημαντικότητα της δραστηριότητας αυτής με ουσιαστικό αντίκτυπο στη ψυχοσύνθεση των παιδιών. Άλλωστε,τα ίδια απολαμβάνουν τη δημιουργία σημαδιών στο χαρτί που οδηγούν στη μετατροπή σχημάτων. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι το παιδί αντλεί τα πρώτα του θέματα από το οικογενειακό του περιβάλλον.Συνεπώς,όλες οι εξωτερικές συνθήκες λαμβάνονται υπόψη όταν το παιδί παίρνει χαρτί και μολύβι με σκοπό να εκφραστεί. Οι εικόνες μιας ζωγραφιάς μπορεί να δείχνει την εικόνα της ψυχολογίας του τη δεδομένη στιγμή ή και εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα, μια ζωγραφιά μπορεί να αποκρυπτογραφήσει την κοσμοθεωρία του. Ταυτόχρονα αποτελεί και ένα μέσο διάγνωσης του βαθμού ωρίμανσης και πνευματικότητας του, γεγονός αρκετά σημαντικό ειδικά για τους επιστήμονες.

Επομένως, ο καθένας από εμάς ως γονείς, καλόν είναι να αναγνωρίσει την λειτουργική σημασία που έχει η ενθάρρυνση της παιδικής δημιουργικότητας. Η σχεδιαστική αντίληψη συνδέεται με τη ψυχοσύνθεση του και μέσα από αυτή παίρνουμε πληροφορίες χρήσιμες για την σωστή εκπαίδευση του ή τη βελτίωση της. Ας προτρέψουμε λοιπόν το παιδί μας να μιλήσει με μια ζωγραφιά!