Δυνατότητα αλλαγής !

Σε περίπτωση που το προϊόν που έχετε αγοράσει δεν αρέσει στο παιδί σας ή στον γονέα που το πήγατε για δώρο σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος αγοράζοντας κάτι αλλο ανάλογης αξίας . Η αλλαγές γίνονται δεκτές εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της παραγγελίας με την προϋπόθεση να μην έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν !