Τρόποι να γίνουμε καλύτεροι γονείς!

Αρκετά συχνά, οι περισσότεροι γονείς αναρωτιούνται ,αν ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους είναι ο σωστός. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ιδανική φόρμουλα για τον ιδανικό τρόπο ανατροφής των παιδιών, καθώς η κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και θέτει της δικές της βάσεις.

Παρόλα αυτά, το καλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας γονέας είναι πέρα από την απλόχερη αγάπη, η αποδοχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να αποδέχονται το παιδί τους με τις αδυναμίες ή λάθη του. Βέβαια, η αποδοχή δε σημαίνει απαραίτητα έλλειψη ορίων από την πλευρά των γονέων. Στην ουσία, τα παιδιά χρειάζονται όρια τα οποία τίθενται κοινά και από τους δύο γονείς , έτσι ώστε να γνωρίζουν τι τους επιτρέπεται να κάνουν και μέχρι σε ποιο βαθμό.

Τα όρια που αναφέραμε παραπάνω, θα πρέπει να συνοδεύονται με την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που δίνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να σεβαστούν τα όρια που θέτουν οι γονείς ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους. Όλα τα παραπάνω βοηθούν στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης των παιδιών και αξιολόγησης των κανόνων που ορίζονται από την οικογένεια.


Προκειμένου όμως να χτίσουμε μια σωστή σχέση με τα παιδιά μας και να διδάξουμε σε αυτά τα σωστά και λογικά όρια, χρειάζεται να ξεκινήσουμε πολύ νωρίς με το να μάθουμε να είμαστε καλοί ακροατές. Επίσης, όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο αφιερώνουμε σε αυτά, τόσο πιο πολύ ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη εκατέρωθεν γονέων -παιδιών. Η οικογένεια, δηλαδή οι γονείς, είναι τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή ενός παιδιού, γι’αυτό και λειτουργούν ως πρότυπα.

Συνεπώς, εκτός από τις οποιεσδήποτε συμβουλές που δίνουμε σε αυτά, η δική μας συμπεριφορά και ο τρόπος μας είναι εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδανική προσέγγιση. Γι’ αυτό και είναι βασικό να είμαστε εμείς οι ίδιοι ευχαριστημένοι από τη ζωή μας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε τους σωστούς κανόνες διαπαιδαγώγησης.