Ο ρόλος της επικοινωνίας στην οικογένεια

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, αποτελεί βασικός παράγοντας δημιουργίας καλύτερων σχέσεων των γονέων με τα παιδιά τους. Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθούμε στα εξής:

Η συνομιλία των γονέων με τα παιδιά τους σε επίπεδο ειλικρίνειας και ρεαλισμού, τα βοηθούν να εκφράζονται και να συζητούν. Επιπλέον όταν οι γονείς είναι καλοί ακροατές και επιδεικνύουν υπομονή, δημιουργούν έναν εποικοδομητικό διάλογο επίλυσης προβλημάτων.

Εκτός όμως από το συζήτηση σχετικά με τους ενδεχόμενους προβληματισμούς των παιδιών, είναι σημαντικό οι γονείς να εκφράζουν την αγάπη τους με πράξεις που δημιουργούν ένα θετικό κλίμα. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αμφίδρομα αποτελέσματα, δηλαδή τόσο ικανοποίηση για τους γονείς όσο και χαρά για τα παιδιά.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η έκφραση των συναισθημάτων από τους γονείς καλό θα ήταν να μη γίνεται με κριτική διάθεση για την αποφυγή πιθανών εντάσεων.

Τέλος, η επιβράβευση των παιδιών ακόμα για τα πιο μικρά πράγματα, τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν την πρόοδο τους, γεγονός που γίνεται περισσότερο αντιληπτός στην εφηβεία και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή.

Για να μπορέσουν όμως τα παραπάνω να έχουν εφαρμογή, οι γονείς οφείλουν να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους. Άλλωστε το χαρακτηριστικό την επιτυχημένων οικογενειών, βασίζεται στο ότι ξοδεύουν χρόνο όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί.

Επομένως, οι συνομιλίες των μελών της οικογένειας, οι οικογενειακές έξοδοι, οι αποφάσεις  για σημαντικά ζητήματα, οι διακοπές με όλη την οικογένεια, είναι παράγοντες που ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών.