Περιβαλλοντική εκπαίδευση & παιδεία

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μικρή ηλικία, έχει μεγάλη σημασία. Άλλωστε, η γνώση είναι δύναμη και εν δυνάμει μετατρέπεται σε δια βίου μάθηση. Το γεγονός αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η γνώση και η σωστή ενημέρωση είναι τα μέσα για την διεξοδική ενημέρωση όλων μας αλλά και για την επίλυση των προβλημάτων. Όταν, μάλιστα, οι βάσεις τίθενται στην παιδική μας ηλικία, τα πράγματα είναι πιο εύκολα.

Ειδικότερα, η δύναμη της νέας γενιάς στο περιβάλλον παίξει σημαντικό ρόλο. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι τα παιδιά μας και η συμμετοχή τους στα περιβαλλοντικά θέματα, είναι το μέλλον του πλανήτη . Συνεπώς, η η ενεργή δραστηριότητα των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι άκρως ζωτική. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τόσο η προσλαμβάνουσα από το σπίτι παιδεία, όσο κι οι σχολικές γνώσεις συμβάλουν στη δημιουργία μιας προσωπικότητας με οικολογική συνείδηση.

Η ενθάρρυνση των παιδιών για ανάπτυξη πράσινων συνηθειών θα οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση και το σεβασμό για το περιβάλλον. Αναμενόμενες. ταυτόχρονα, θα είναι και οι θετικές επιδράσεις στον πλανήτη. Εάν η κινητοποίηση και η δράση γίνεται ομαδοποιημένα δύναται να έχει σημαντικά αποτελέσματα σε όλο ο φάσμα της περιβαλλοντικής ζωής. Σε αυτό το κομμάτι, η εκπαίδευση και κυρίως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, μπορεί να προωθήσει την πράσινη σκέψη και αειφόρο ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα θα είναι η θέσπιση πιο οικολογικών οικονομικών πολιτικών.

Ας δούμε όμως τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ένα παιδί είναι σε θέση να αναπτύξει οικολογική συνείδηση παρατηρώντας τους γονείς του. Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Με τη συμμετοχή του σε μικρές, καθημερινές οικολογικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η δράση της ανακύκλωσης αποτελεί βασικό πυλώνα περιβαλλοντικής προστασίας και μπορούν οι γονείς να παρακινούν τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση εάν βέβαια πρώτα οι ίδιοι το έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους. Εάν τα παιδιά διδαχθούν από το σπίτι τους, ποια υλικά πρέπει να ανακυκλώνουμε, θα υιοθετήσουν ευκολότερα αυτή την πρακτική και ως ενήλικες. Επίσης, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πρέπει να εστιάσει και στην ανάπτυξη οικολογικών καταναλωτικών συνηθειών. Η επιμονή στην αγορά προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά, θα ωθήσει τα παιδιά στη μίμηση ανάλογων αγορών.

Παράλληλα, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο θα τα ευαισθητοποιήσει γι’ αυτή. Η ιδέα μιας βόλτας με το ποδήλατο ή ένα πικνίκ, θα τα φέρει ακόμη πιο κοντά στη φύση. Έτσι, θα μάθουν από μικρή ηλικία να αγαπούν και να σέβονται το περιβάλλον. Εξίσου σπουδαία θα ήταν και η πρωτοβουλία για ένα οικογενειακό μάζεμα απορριμμάτων από το πάρκο ή τη θάλασσα. Τέλος, μιας και διανύουμε την εποχή της τεχνολογίας, ας την εκμεταλλευτούμε. Πώς; Δημοσιεύοντας, για παράδειγμα, εικόνες ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου.

Αρκετοί από εμάς, ίσως αναρωτιόμαστε τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τις παραπάνω δραστηριότητες. Αναμφίβολα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και γενικότερα η επαφή με τη φύση προσφέρει και στα παιδιά τη γνώση που χρειάζονται για να μάθουν τη φύση, να σέβονται το σύνολό της και να το προστατεύουν με μικρές καθημερινές συνήθειες. Ακόμη, επειδή οι δραστηριότητες απαιτούν ομαδική εργασία, μέσα από αυτές, τα παιδιά, κοινωνικοποιούνται ενώ αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και κριτικής σκέψης.

Συμπερασματικά, είναι πολύ σημαντικό η περιβαλλοντική εκπαίδευση να παρέχεται από μικρή ηλικία. Αποκτώντας τα σωστά ερεθίσματα, και ερχόμενοι σε επαφή με το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναπτύξουμε όλοι από νωρίς οικολογική συνείδηση, η οποία ίσως σταθεί ικανή να μας παράσχει κι ένα καλύτερο μέλλον.