Πόσο μπορεί το παιδί μου να παρακολουθεί τηλεόραση;

Κατά γενική ομολογία, τα παιδιά είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε εικόνες και αφηγήσεις που αφορούν γεγονότα της επικαιρότητας. Αρκετές φορές τα γεγονότα αυτά δεν είναι ευχάριστα και καλό θα ήταν να μη γίνονται άμεσα αποδέκτες.

Συνεπώς, καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή την έκθεση, καθώς δεν έχουν τη γνωστική και συναισθηματική ωριμότητα να επεξεργαστούν όλες αυτές τις πληροφορίες, όπως συμβαίνει με εμάς τους ενήλικες.

Παρακάτω, σας αναφέρουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές αντιμετώπισης του προβλήματος.

– Μπορείτε, να περιορίστε την έκθεση των παιδιών στις εικόνες και αφηγήσεις αλλά και των συζητήσεων που γίνονται στο σπίτι από εσάς. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων και θα δημιουργείτε όρια στην οποιαδήποτε έκθεση.

-Μπορείτε να προωθήστε τα νέα που θα δημιουργήσουν ασφάλεια. Με άλλα λόγια, να περιγράψετε την αισιόδοξη οπτική των γεγονότων. Επίσης να προσπαθείτε, μέσω του διαλόγου να ανατρέπετε την οποιαδήποτε αρνητική εικόνα που εν δυνάμει είναι πιθανόν να δημιουργηθεί.

– Μπορείτε να ενθαρρύνετε το διάλογο μαζί τους και να τους δώσετε τη δυνατότητα να σας διατυπώνουν ερωτήσεις-απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν. Μέσω αυτή της διαδικασία, θα νιώσουν την ελευθερία έκφρασης λόγου και αποριών και κάνετε σαφές πως για τα περισσότερα ερωτήματα υπάρχουν απαντήσεις.

-Καλό θα ήταν να αποφευχθούν λεπτομερείς αναλύσεις επί των ζητημάτων παρά μόνο περιεκτικές και ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα. Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και εφόσον τις μεταδίδεται θα πρέπει να είναι σαφείς και λογικές.

Συμπερασματικά, μέσω του διαλόγου και της σαφήνειας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας και λογικής, το οποίο βοηθάει το παιδί στην περαιτέρω γνωσιακή ανάπτυξη του μυαλού και των δυνατοτήτων του.