Πώς τα παιδιά βλέπουν τη ζωή με τα δικά τους μάτια!

Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε αρκετέ φορές τι συμβαίνει στο παιδί πριν ακόμα τη γέννηση του. Τα ίδια, αναρωτιούνται που βρίσκονταν πριν γεννηθούν, εάν είχαν αναπτύξει συναισθήματα. Εκτός από αυτά, σκέφτονται για τη ζωή, τι είναι και πως δημιουργείται.

Πράγματι, τα παιδιά πιστεύουν, βάση διαίσθησης βέβαια, πως υπήρχαν πριν τη γέννησή τους ως άυλα όντα, τα οποία αναπτύσσουν συναισθήματα ευτυχίας ή στενοχώριας αλλά και χαράς. Τα συναισθήματα αυτά, παίρνουν ζωή με τη γέννησή και μετέπειτα ανάπτυξή τους. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες ομάδες ερευνητών πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Ειδικότερα, κατόπιν συζητήσεων με παιδιά, οι επιστήμονες κατέγραψαν τις απόψεις τους για το διάστημα πριν από τη σύλληψή τους. Με βάση τις απαντήσεις τους, πιστεύουν πως πριν τη σύλληψή τους δεν υπήρχαν με τη βιολογική έννοια. Παρόλα αυτά, θεωρούν ότι διέθεταν ήδη αισθήματα και επιθυμίες

Τέλος, με βάση τους ερευνητές οι απόψεις των παιδιών για τη ζωή πριν τη κύησή τους δεν εξαρτώνται από το πολιτισμικό υπόβαθρο ή την κουλτούρα αλλά στην έμφυτη γνώση!