Πως αντιμετωπίζουμε την άρνηση των παιδιών μας!

Γενικά, η άρνηση είναι η στάση που χαρακτηρίζεται από συστηματική αδιαφορία ή απόρριψη  ή μη αποδοχή  εξωτερικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων. Αρκετά συχνά οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα στη συμπεριφορά των παιδιών τους. Το θέμα που προκύπτει είναι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του γεγονότος από τους ίδιους του γονείς.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα παιδιά έρχονται να αντιμετωπίσουν τα όρια που θέτουν οι γονείς με τα ”όχι” που καλούνται να εκφράσουν σε συγκεκριμένες στιγμές απέναντί τους. Η αυτόματη συμπεριφορά των παιδιών είναι να αντιδράσουν και να ζητούν επίμονα αυτό που επιθυμούν σε δεδομένη στιγμή. Ο αρνητισμός που εκδηλώνεται είναι φυσιολογικός και ένα υγιές φαινόμενο. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια φάση της ζωής του μικρού παιδιού και ότι είναι μέρος της ανάπτυξής του.

Ειδικότερα, με την άρνηση το παιδί προσπαθεί με τον τρόπο του να αμυνθεί και να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του σε αντίθεση με τον κόσμο των γονέων του. Αποτελεί ένα όπλο με το οποίο επιτυγχάνει να γίνεται το επίκεντρο της προσοχής. Εν τέλει, αισθάνεται ότι γίνεται κύριος του εαυτού του, ότι η εξουσία των γονιών του περιορίζεται και μπορεί να προωθήσει τα δικά του θέλω.

Η φυσιολογική αντίδραση των γονέων είναι να μη γίνεται παραδεκτό αρχικά από τους ίδιους. Οι ίδιοι έρχονται σε δύσκολη θέση και αρκετές φορές δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν. Προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η διαχείριση της αντίδρασης, θα πρέπει να πραγματοποιείται συζήτηση.

Η πιο αποδοτική μέθοδος είναι η διπλωματία που καλόν είναι χρησιμοποιηθεί ως μέσο από τη σκοπιά των γονέων. Σημαντικό στάδιο σε αυτό το σημείο είναι η πρόταση εναλλακτικών ιδεών στο παιδί που θα του ικανοποιεί την ίδια ανάγκη αλλά με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, η διατύπωση ερωτήσεων στο παιδί σας θα είναι χρήσιμη για να κατανοήσετε το λόγο της αντίδρασής του και να κατανοήσει το ίδιο ότι θα πρέπει να σταματήσει.

Συνεπώς, εφόσον επικρατεί μια σταθερή συμπεριφορά των γονέων απέναντι στα παιδιά τους τόσο θα έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους. Με ειλικρίνεια και αγάπη, θα παραμένουν  μόνιμα παρόντες στη ζωή τους, βοηθώντας  τα να κάνουν, αλλά και να πραγματοποιούν τα δικά τους όνειρα!