Πες το με ένα παραμύθι!

Η ανάγνωσή ενός παραμυθιού, ιδανικά θα μπορούσε να είναι σημαντικό κομμάτι στο καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού μας. Συνεπώς, η αρχή του παραμυθιού «Μια φορά και έναν καιρό» και το αισιόδοξο τέλος του «Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα», μπορεί να γίνει η πιο ευχάριστη ρουτίνα του.

Ειδικότερα, η αφήγηση μιας ιστορίας, μπορεί να είναι προφορική ή μεγαλόφωνη ανάγνωση. Συγκεκριμένα, η προφορική εκδοχή είναι η αφήγηση της παραδοσιακής ή αυτοσχεδιαστικής ιστορίας, χωρίς την παρουσία βιβλίου. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι η διήγηση του βιβλίου, έτσι ώστε να ακούγεται με δυνατή φωνή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε ποια είναι η ιδανική περίπτωση, αφήγησης στα παιδιά σας, θα τονίσουμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει η τέχνη της αφήγησης και όχι απαραίτητα το είδος της καθαυτό.


Μια αφήγηση γίνεται ιδιαίτερη, με την αγάπη και την τρυφερότητα του αφηγητή. Ακόμα και στην περίπτωση που το παραμύθι μπορεί να προκαλεί φόβο στο παιδί, με την στοργικότητα, θα ομαλοποιηθεί η εικόνα που δίνουμε με τα λόγια μας, για να επαληθεύσουμε το ότι θα «ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι, προσπαθούμε, μέσα από την ανάγνωση ή τη διήγηση να μεταφέρουμε στο παιδί διάφορα συναισθήματα, είτε χαράς, είτε ενθουσιασμού για κάθε ήρωα που περιγράφουμε. Επίσης, για να γίνει η αφήγηση πιο αποδοτική, μπορούμε να έχουμε διαβάσει το παραμύθι νωρίτερα και να έχουμε κατανοήσει το περιεχόμενο και τα νοήματα που βγαίνουν από την ιστορία.

Παράλληλα, όσο πιο λιτοί και απλοί είμαστε στο λόγο μας τόσο το καλύτερο. Αυτό συμβαίνει διότι, θα μας καταλαβαίνει το παιδί πιο εύκολα, θα είμαστε άμεσοι και πιο αποτελεσματικοί στην αφήγηση μας. Παρόλα αυτά, κανένα από τα παραπάνω δεν γίνεται να είναι αποτελεσματικά, εάν δεν έχουμε επιλέξει το σωστό χρόνο και το κατάλληλο μέρος για την ανάγνωσή μας. Άλλωστε ένα ήσυχο μέρος, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να απολαύσουν με ηρεμία οι μικροί μας φίλοι, το παραμύθι.

 
Τέλος, δεν επιλέγουμε ποτέ ένα παραμύθι επειδή αρέσει μόνο σε εμάς. Η επιλογή πρέπει να γίνει από κοινού με το παιδί σας. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο θα ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα, αλλά και θα καλλιεργηθεί η μεταξύ σας σχέση, σε ανώτερο πνευματικά επίπεδο.