Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια!

Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα στην οικογένεια το παιδί αποκτά πρότυπα για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τα οποία θα αναπαραγάγει αργότερα στις δικές του σχέσεις με τους συνομηλίκους του. Η καλή επικοινωνία συνεπώς μεταξύ των μελών, είναι απαραίτητη.

Σε αυτό το σημείο, ο παράγοντας του χρόνου που αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι ποιοτικός και όχι ποσοτικός. Άλλωστε, η ουσιαστική και ανοιχτή επικοινωνία φέρνει τα μέλη της οικογένειας πιο κοντά. Ακόμα και στην εφηβεία, όπου υπάρχει η τάση της απομάκρυνσης από την οικογένεια, έχει παρατηρηθεί ότι οι έφηβοι που έχουν μια σταθερή και υποστηρικτή σχέση με τους γονείς τους, θα καταφύγουν σε αυτούς όταν πρέπει να πάρουν αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα.

Παράλληλα, οι ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων και η επιβράβευση είναι στοιχείο σημαντικό για τα παιδιά. Η θετική στάση των γονέων απέναντι στις ικανότητες των παιδιών και στην αποτυχία, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους. Επίσης, το παιδί αντιλαμβάνεται, ότι υπάρχουν εμπόδια και μαθαίνει να θέτει ρεαλιστικούς στόχους ανάλογους με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο ρόλος του γονέα είναι πολυδιάστατος. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει γνώση, υπομονή, κατανόηση. Το σημαντικό όμως είναι να έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα, μέσα στο οποίο το παιδί θα μάθει να παίρνει και να δίνει αγάπη και σεβασμό. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, θα διαμορφώσει την προσωπικότητα του και θα μπει στην ενήλικη ζωή έχοντας ισχυρές βάσεις που θα το οδηγήσουν στην προσωπική του ολοκλήρωση.