Κλασσικό βιβλίο ή τεχνολογία; Μάθε τι είναι καλύτερο για το παιδί σου!

Σήμερα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν εξοικειωθεί με τις «έξυπνες» συσκευές. Με άλλα λόγια, ήδη από πολύ μικρή ηλικία γνωρίζουν πώς να χειρίζονται κινητά, υπολογιστές, αλλά και τις μηχανές αναζήτησης και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Το εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με τους γονείς, διαπίστωσαν την επιρροή που ασκεί η τεχνολογία στα παιδιά και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις στις σχολικές μονάδες για τη βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας στις σχολικές αίθουσες.Με τα δεδομένα αυτά, εύκολα αρκετοί θα υποθέσουν, ότι οι μαθητές διευκολύνονται μέσω της τεχνολογίας για τη μελέτη τους. Παράλληλα, και οι ίδιοι οι μαθητές παραδέχονται, ότι βρίσκουν ενδιαφέρον το διάβασμα μέσω οθονών καθώς αφομοιώνουν καλύτερα έτσι.

Παρόλα αυτά, έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο διάβασμα από ένα έντυπο σε σχέση με ένα ψηφιακό μέσο. Συνεπώς, ενώ οι νέες μορφές εκπαίδευσης, γίνονται αγαπητές, δεν σημαίνει ότι βελτιώνεται η απόδοση των μαθητών στο σχολείο.

Η πρώτη διαφορά είναι, ότι ενώ οι μαθητές προτιμούν την τεχνολογία οι επιδόσεις τους μειώνονται. Τα συμπεράσματα των ερευνών σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και τη σύγκριση έντυπου έναντι ψηφιακού κειμένου, κατεγράφησαν τα κάτωθι:

  • Προτίμηση στη μελέτη ψηφιακού κειμένου.
  • Ταχύτερο διάβασμα του ψηφιακού κειμένου έναντι του έντυπου.
  • Καλύτερη κατανόηση του ηλεκτρονικού κειμένου.
  • Η συνολική κατανόηση, όμως, ήταν καλύτερη για το έντυπο κείμενο.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο κλασσικός τρόπος μελέτης του έντυπου βιβλίο αποτελεί παραδοσιακή αξία και σε επίπεδο διαβάσματος αλλά και ανάλυσης. Η σημερινή πραγματικότητα όμως και η εποχή που διανύουμε θα εξελίξει περισσότερο τα τεχνολογικά μέσα και χρειάζεται να τηρηθεί ισορροπία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς,γονείς και μαθητές.