Η μουσική βοηθάει την ψυχολογία των παιδιών μας!

Η επίδραση της μουσικής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του παιδιού και στην ανάπτυξη της ψυχολογίας του. Στην πραγματικότητα, η μουσική, επηρεάζει θετικά στην σταδιακή ανάπτυξη του συναισθηματικού του κόσμου. Επίσης,έχει υποστηριχθεί πως ανάλογα με τον τόνο και τον ρυθμό μεταβάλλεται η συμπεριφορά του, ενώ κατά την αρχαιότητα προτείνονταν θεραπείες με βάση τη μουσική!

Περαιτέρω, τα παιδιά, αντακοκρίνονται σε μουσικά ερεθίσματα, σε οποιαδήποτε ηλικία ακόμα και κατά τη διάρκεια της βρεφικής ανάπτυξης. Ειδικά, στην παιδική ηλικία είναι έμφυτη η αντίδραση στον ρυθμό, κυρίως μέσω της κίνησης, καθώς αποτελεί και έναν τρόπο επικοινωνίας. Αρκετές φορές, όταν δεν μπορούν να περιγράψουν λεκτικά κάποιο γεγονός, το δείχνουν με τις πράξεις τους ακούγοντας τον αγαπημένο τους ρυθμό.

Με αυτό τον τρόπο εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους όπως μπορεί να συμβεί και με τη ζωγραφική τέχνη. Συνεπώς, ενισχύεται η κοινωνικότητα και η εξωστρέφεια τους, γεγονός αρκετά σημαντικό για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χαρακτήρα τους.Άλλωστε, η μουσική λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ γονέων ή φιλών μαζί τους. Εξερευνείστε επομένως, τον θαυμαστό κόσμο των τεχνών και αν αντιληφθείτε και το ταλέντο τους μέσω της ασχολίας τους με τη μουσική, υποστηρίξτε το να το εξελίξει!