Η επιτυχημένη προσαρμογή του παιδιού μας στο νηπιαγωγείο!

Η είσοδος του παιδιού στον παιδικό σταθμό σηματοδοτεί την κοινωνική, και συναισθηματική ανάπτυξή του. Αποτελεί μια αλλαγή στην καθημερινότητά του και στη δική σας ως γονείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία  θα εξελίξει τις δεξιότητές του ενώ θα καλλιεργηθεί σταδιακά η αυτονομία του.

Ειδικότερα η μετάβαση από την οικογένεια, στον παιδικό σταθμό είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με αρκετές αλλαγές στην οποία καλούνται όλα τα μέλη της οικογένειας να υιοθετήσουν και να ακολουθήσουν. Συχνά, οι γονείς βιώνουν συναισθήματα ανησυχίας και άγχους, όσο πλησιάζει ο καιρός για το νέο ξεκίνημα. Για παράδειγμα, οι γονείς σκέφτονται την ομαλή ένταξη του παιδιού στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο όπως και την αντιμετώπιση από τα άλλα άτομα. Όλες τα παραπάνω, είναι απολύτως φυσιολογικά, αρκεί να είναι ελεγχόμενα σε επίπεδο συμπεριφοράς από την πλευρά των γονέων.

Παράλληλα, η επιτυχής προσαρμογή του παιδιού στον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο εξαρτάται άμεσα από τη στάση των γονέων τους. Στην πραγματικότητα, δημιουργείται ένα περιβάλλον δύο ταχυτήτων όπου από τη μία το ίδιο το παιδί βιώνει το άγχος του αποχωρισμού από τους γονείς του και από την άλλη η μητέρα βιώνει την ανησυχία για τις εμπειρίες του παιδιού στο νέο περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να επικρατεί ισορροπία στη διαχείριση των καταστάσεων ακόμα και των πιο αρνητικών. Η παραμικρή ένδειξη αμφιβολίας γίνεται πολλές φορές αντιληπτή από τα παιδιά, παρά την προσπάθειά μας να την αποκρύψουμε.

Συνεπώς, οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για την αλλαγή αυτή στην καθημερινότητά τους. Όσο περισσότερο ευχάριστα βιώνουν τη νέα πραγματικότητα, τόσο ευχάριστη θα είναι από την πλευρά των παιδιών. Επομένως, οι ίδιοι μπορούν από την πλευρά τους να διαμορφώσουν τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο παιδί τους και πίστης στη δική τους ικανότητα ως γονείς στο διαχειριστικό κομμάτι.